Service on 27 March 2020

As we cannot presently meet up in person, this Sunday we will have a Service where we can join in on video.

We will be using Zoom video conferencing which is easy and free to download on laptop, tablet or smartphone and allows everyone to see and hear each other. If you would like to join, please email pressnevans@gmail.com for the link.

The Service starts at 11am but doors open at 10.30 to give you time to connect, or in case you experience technical difficulties. If you haven’t done so already you may wish to sign into Zoom first, once you have the link.

Please see below the running order and hymn texts.  I recommend printing out to have with you or have this email open for the words to sing alongside the video screen.

See you Sunday! And don’t forget the clocks go forward!!

Capel y Boro Video Service – Sunday 29 March 2020 at 11am

Welcome

Love Divine

(Blaenwern Charles Wesley)

Colossians 3: 12-17

Dros Gymru’n gwlad

(Finlandia Lewis Valentine)

Dic Jones Y Pasg 

Mi glywaf dyner lais

(Gwahoddiad, Lewis Hartsough, cyf. Ieuan Gwyllt)

Prayers 

Calon Lân

(Gwyrosydd)

Anonymous When this is over 

Guide me, O thou great Jehovah (Cwm Rhondda, William Williams)

Blessing

 

Love Divine, all loves excelling

Joy of heaven to earth come down

Fix in us thy humble dwelling

All thy faithful mercies crown

Jesus, thou art all compassion

Pure unbounded love thou art

Visit us with thy salvation

Enter every trembling heart.

Come, Almighty to deliver,

Let us all thy life receive;

Suddenly return and never,

Never more thy temples leave.

Thee we would be always blessing,

Serve thee as thy hosts above,

Pray and praise thee without ceasing,

Glory in thy perfect love.

Finish, then, thy new creation;

Pure and spotless let us be.

Let us see thy great salvation

Perfectly restored in thee;

Changed from glory into glory,

Till in heaven we take our place,

Till we cast our crowns before thee,

Lost in wonder, love, and praise.

 

Dros Gymru’n gwlad, O! Dad dyrchafwn gri

Y winllan wen a roed i’n gofal ni

D’amddiffyn cryf a’i cadwo’n ffyddlon byth

A boed i’r gwir a’r glân gael ynddi nyth

Er mwyn dy Fab a’i prynodd iddo’i hun

O! crea hi yn Gymru ar dy lun.

O! deued dydd pan fo awelon Duw

Yn chwythu eto dros ein herwau gwyw

A’r crindir cras dan ras cawodydd nef

Yn erddi Crist, yn ffrwythlon iddo Ef

A’n heniaith fwyn â gorfoleddus hoen

Yn seinio fry haeddiannau’r Addfwyn Oen.

Mi glywaf dyner lais,

Yn galw arnaf fi,

I ddod a golchi ‘meiau gyd,

Yn afon Calfari.

Byrdwn:

      Arglwydd, dyma fi

      Ar dy alwad di,

      canna f’enaid yn y gwaed

      A gaed ar Galfari.

Yr Iesu sy’n fy ngwadd,

I dderbyn gyda’i saint,

Ffydd, gobaith, cariad pur a hedd,

A phob rhyw nefol fraint.

Yr Iesu sy’n cryfhau,

O’m mewn Ei waith trwy ras;

Mae’n rhoddi nerth i’m henaid gwan,

I faeddu ‘mhechod cas.

Gogoniant byth am drefn,

Y cymod a’r glanhad;

Derbyniaf Iesu fel yr wyf,

A chanaf am y gwaed.

Nid wy’n gofyn bywyd moethus,

Aur y byd na’I berlau mân:

Gofyn wyf am galon hapus,

Calon onest, calon lân.

Byrdwn:

            Calon lân yn llawn daioni,

            Tecach yw na’r lili dlos:

            Dim ond calon lân all ganu

            Canu’r dydd a chanu’r nos.

Pe dymunwn olud bydol,

chwim adenydd iddo sydd;

Golud calon lân, rinweddol,

Yn dwyn bythol elw fydd.

Hwyr a bore fy nymuniad

Gwyd I’r nef ar adain cân

Ar I Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,

Roddi I mi galon lân.

Guide me, O thou great Jehovah,

Pilgrim through this barren land;

I am weak, but thou art mighty;

Hold me with thy powerful hand:

Bread of heaven, bread of heaven

Feed me now and evermore.

Open now the crystal fountain

Whence the healing stream shall flow;

Let the fiery, cloudy pillar

Lead me all my journey through:

Strong deliverer, strong deliverer

Be thou still my strength and shield.

When I tread the verge of Jordan,

Bid my anxious fears subside;

Death of death, and hell’s destruction,

Land me safe on Canaan’s side:

Songs of praises, songs of praises

I will ever give to thee.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close